I OtwarteMistrzostwa Mikołowa w Biegu na Orientację PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Syryjczyk   
piątek, 22 maja 2015 14:45

 

Otwarte Mistrzostwa Mikołowa w Biegu na Orientację

Mikołów Planty 2015

20 czerwca 2015

 

  1. Cel imprezy: Popularyzacja biegów na orientację w Mikołowie.
  2. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Mikołów.
  3. Partnerzy:
  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie,
  • Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie,
  • Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Mikołowie.

4. Patronat zawodów: Burmistrz Miasta Mikołowa.

5. Osoby funkcyjne:

Kierownik zawodów i sędzia główny - Marta Syryjczyk,

Zastępca kierownika – Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Budowniczy tras – Piotr Wajda,

Obsługa dodatkowa - Marek Olszówka, Karolina Pijar, Aleksandra Kwiatek, Magdalena Kucia, Łukasz Piotrowski, Roksana Krzemińska

Dokumentacja fotograficzna - Cezary Karbowski,

Autor mapy Jacek Kozłowski. Mikołów Park marzec 2015 skala 1:3500, warstwice co 2 m.

6. Termin: 20 czerwca 2015 (sobota).

7. Rodzaj zawodów: bieg sprinterski, start interwałowy. Zawody otwarte (dla wszystkich zainteresowanych). System potwierdzania punktów kontrolnych – karta startowa, perforator na punktach kontrolnych.

8. Teren zawodów: park miejski – Planty

9. Centrum i biuro zawodów: Gimnazjum nr 1 ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie.

10. Program zawodów - 20 czerwca 2015 (sobota)

8.00 - 9.45 – przyjmowanie zawodników w biurze zawodów,

10.00 – start pierwszego zawodnika,

13.30 – zakończenie zawodów – zamknięcie trasy biegu,

14:00 – dekoracja najlepszych zawodników,

11. Kategorie (K–kobiety, M–mężczyźni)

Otwarte Mistrzostwa Mikołowa w Biegu na Orientację rozgrywane będą w kategoriach:

K10, M10 (ur. 2005 i młodsi)

K12, M12 (ur. 2003 – 2004)

K14, M14 (ur. 2001 – 2002)

K16, M16 (ur. 1999 – 2000)

Open (indywidualnie 1998 i starsi)

Rodzinna (dziecko + opiekun)

12. Zgłoszenia do dnia 14 czerwca do godziny 24.00 elektronicznie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub bezpośrednio u nauczycieli wych-fiz. w szkole: SP3 Mikołów i G1 Mikołów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- nazwę klubu lub szkoły,

- imię i nazwisko zawodnika,

- kategorię,

- rok urodzenia,

- pisemną zgodę rodzica w przypadku zawodników niepełnoletnich,

13. Opłata startowa: (od osoby) 5zł.

Członkowie UKS Trójka z opłaconymi składkami – start bezpłatny.

Zawodnicy zarejestrowani w ŚZOS płacą preferencyjne stawki 3 zł.

Opłata startowa pobierana będzie w dniu zawodów w biurze zawodów.

Zgłoszenia po terminie – opłata 50% wyższa. W przypadku zgłoszenia po terminie organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia.

Po 18 czerwca 2015 zgłoszenia nie będą przyjmowane.

14. Nagrody:

Medale i dyplomy, za miejsca I - III, dyplomy za miejsca IV – VI we wszystkich kategoriach Otwartych Mistrzostw Mikołowa w  Biegu na Orientację. Przewidziane są również nagrody rzeczowe.

15. Bezpieczeństwo i zachowanie na trasie:

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego na zawodach. Organizator zobowiązuje uczestników do kulturalnego zachowania, nie niszczenia roślinności i nie zaśmiecania terenu.

Organizator apeluje o dostosowanie ubrania do swobodnego poruszania się podczas biegu i do pogody podczas zawodów.

Wskazane jest posiadanie nakrycia głowy, a po zawodach dokładne przejrzenie ubrania i ciała pod kątem kleszczy.

16. Przepisy:

Na starcie zawodnik otrzymuje mapę i kartę startową. Startuje indywidualnie wg wskazanego czasu startu. Wygrywa uczestnik, który najszybciej przebiegnie trasę z wyznaczonymi punktami kontrolnymi. Punkty kontrolne należy odwiedzać w ustalonej kolejności podanej na mapie. Brak u zawodnika potwierdzenia na karcie startowej punktu kontrolnego, bądź zaznaczenie punktu nie będącego na jego mapie - dyskwalifikuje go. W przypadku zauważenia błędu zawodnik ma prawo zaznaczyć perforatorem prawidłowe potwierdzenie w rubryce „R” na karcie startowej.

17. Informacje:

Marta Syryjczyk 501 707 867.

Uwaga

Dorośli zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, dzieci i młodzież za pisemną zgodą rodziców, wg wzoru.

 

***********************************************************************************

 

Zgoda na udział w zawodach.

 

Stwierdzam, że moje dziecko …………………………………………… jest zdrowe i wyrażam zgodę na jego udział w zawodach sportowych w ramach Otwartych Mistrzostw Mikołowa w biegu na orientację, w sobotę 20 czerwca 2015.

Wyrażam również zgodę na udzielenie, w razie konieczności, pomocy lekarskiej, podania niezbędnych środków farmakologicznych i hospitalizację.

Oświadcza, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i akceptuję jego postanowienia.

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego podczas zawodów oraz wykorzystanie tego wizerunku utrwalonego na fotografii w celu informacji i promocji imprezy.

 

podpis rodzica / opiekuna telefon kontaktowy ………………………………………………………